Marek Leszczyński

Anioły Marka Leszczyńskiego w wirydarzu klasztoru Dominikanów

Najpierw Marek Leszczyński, artysta, którego mistyczne obrazy wprawiają w drżenie ludzkie serca, namalował obraz „Anioła Podróżnego”. Tak rozpoczął się anielski cykl „Aniołów – ikonostasów”, „Aniołów – domów”, „Aniołów – szaf”, bardzo osobistych „Aniołów opiekuńczych”. W ostatnich latach powstała cała seria „Aniołów Stróżów” z tekstami modlitw oraz wierszy.

W malarstwie Marka Leszczyńskiego odbija się Południowe Podlasie, anioły z nagrobków rodziny Józefa Ignacego Kraszewskiego na pounickim cmentarzu w Wisznicach, ikony z monasteru w Jabłecznej, niezliczone obrazy wotywne. Leszczyński jest człowiekiem Podlasia. – Jest to kraina niezwykle ciekawa, spotykałem tu rzeczy, jakich nie ma gdzie indziej. Moje odkrywanie jest głębokie, bliskie, chodziłem po tej ziemi na klęczkach – mówi artysta.

Marek Leszczyński

 Artysta malarz, urodzony w 1948 r. w Międzyrzecu Podlaskim. Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Nałęczowie (1967), a następnie studiował na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. W 1976 r. obronił dyplom na Wydziale Sztuk Pięknych toruńskiego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego obrazy znajdują się w muzeach oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Ilustrują też publikacje o charakterze popularyzatorskim i poetyckim.